AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Lucia Lozano Font 3r-C
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/lucia2000lucia/web.html

Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4